BASAD Drama Kursu

DRAMA

Duration Time 50 dk.
Location BASAD - Bakırköylü Sanatçılar Derneği
Certificate no
Lessons 0
Teacher
Çocuklara ve Yetişkinlere Drama Eğitimi
Course Content

Temel Oyunculuk Eğitimi: Oyunculuğun temel çalışmalarını içerir. Bu alanlarla ilgili temel bilgiler öğretilir ve çalışmalar yapılır.

Ses Konuşma ve Diksiyon: ”Diyafram nefesinin” kullanımının öğretilmesi; ses ve nefes egzersiz çalışmaları ile güçlü ve kontrollü nefes kullanımının sağlanması, güçlü ve kontrollü alınan nefesin doğru ve etkili ses olarak çıkışının sağlanması çalışmalarını içerir.

Hareket: Beden açma germe eve esnetme egzersizleri ile Beden Dili, ifadesi ve kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalardır.

Doğaçlama ve Mimik: Metin olmaksızın duygu ve ifade biçimlerine yönelik yapılan yaratıcı çalışmalardır.

Role Hazırlık Oyunculuk: Oyun okuma anlama, karakter çözümlemesi, role hazırlık ile oyunculuk yöntemlerinin öğretilmesi çalışmalarını kapsar.

Tiyatro tarihi: Tiyatro tarihi ve dönemleri, Role Hazırlık ve Oyunculuk kapsamında çalışılan metinlere paralel olarak incelenir.

Drama Eğitimi Programı

Drama: Kişisel Gelişim programıdır. Çocuklar için kendini ve içinde bulunduğu ortamı, çevreyi algılama , kendini konumlandırma ve ifade etmeye yönelik bir programdır. İlkokul ve İlkokul ikinci kademe çocuklarının eğitim yılı ile paralel gittiğinde çocukların başarısı , algılama ve anlama süreçlerini olumlu etkiler.

Yetişkinler için sosyalleşme ve kişisel gelişim programı olarak planlanır.

Mesleki drama eğitim süreçleri meslek hayatında kişilerin daha başarılı ve verimli çalışmalarına yardımcı olan bir eğitim sürecidir.

Drama Eğitimi: Haftada bir gün 2 saat, ayda 8 saattir. M.E.B. sertifikalıdır.

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.