BASAD Yönetim Kurulu

BASAD Olağan Genel Kurulu Yapıldı. Yönetim kurulu’na genel kurula yeşil liste ile giren, A.İlhan GÜLEK başkanlığındaki liste seçildi. Görev dağılımı aşağıdaki şekilde yapıldı
Yönetim Kurulu Başkanı: A.İlhan GÜLEK
Başkan Yardımcısı: İzzettin BAKİ
Sekreter: Vural ÇAVUŞOĞLU
Mali Sekreter: Dilşad AKÇAYÖZ
Genel Koordinatör: Fatma AKYÜZ
Yönetim Kurulu Asil Üyeler
Emine KARATAŞ
Asiye ÖZVERİ
Ali ERGÜDER
Kristin ZURNACIOĞLU